Ed Tech companies you'll love to work for

1,143
companies
31,279
Jobs

Senior Data Scientist

EY

EY

Data Science
Warsaw, Poland
Posted on Friday, June 7, 2024

Zespół Data Science to dynamicznie rozwijający się zespół technologiczny, w którym ludzie realizują swoją pasję. Budujemy komponenty analityczne/ML/AI, konstruujemy prototypy, pilotujemy nowe technologie, tworzymy architekturę rozwiązania i wdrażamy zaawansowane produkty. Aplikujemy najnowsze algorytmy do pozyskiwania informacji z tekstu, przetwarzamy duże wolumeny danych, tworzymy modele predykcyjne oraz rozwiązania inteligentnej automatyzacji. Nasze rozwiązania wspierane przez najnowocześniejsze technologie i nowatorską platformę obejmują różne branże oraz sektory rynku.

Możliwości, które na Ciebie czekają:

Twoją rolą będzie udział w projektowaniu i wdrażaniu systemów wykorzystujących uczenie maszynowe do rozwiązywania problemów biznesowych. Będziesz szukać informacji ukrytych w dużych zbiorach danych, budować skalowalne rozwiązania oparte o potoki przetwarzania danych, budować modele sztucznej inteligencji a także wdrażac procesy monitorowania i aktualizacji modeli aby zapewnić gładką integrację rozwiązań AI na środowiskach klienckich.

Twoim zadaniem będzie wspieranie rozwoju biznesowego, mentoring młodszych członków zespołu oraz komunikacja z wewnętrznymi i zewnętrznymi ekspertami domenowymi.

Będziesz pracować z najnowocześniejszymi technologiami, w zespole pasjonującym się rozwiązywaniem skomplikowanych problemów technologicznych i otwartym na nowe wyzwania.

Kogo szukamy:

 • Ukończone studia wyższe (preferowane kierunki to informatyka, matematyka, statystyka lub pokrewne);
 • (Senior) Minimum 4 lata doświadczenia w realizacji projektów związanych z użyciem uczenia maszynowego;
 • Znajomość i rozumienie algorytmów uczenia maszynowego (w tym głębokiego) i zagadnień związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji;
 • Bardzo dobra znajomość programowania (Python i SQL);
 • Bardzo dobre umiejętności analityczne oraz rozwiązywania problemów;
 • Dobra umiejętność wizualizacji danych;
 • Doświadczenie w stosowaniu narzędzi służących do uczenia maszynowego (pyTorch, TensorFlow, h2o, scikit-learn, kedro);
 • Doświadczenie w metodykach zwinnych oraz w pracy z narzędziami wspierającymi współpracę zespołu w zakresie priorytetyzacji zadań, tworzenia kodu, kontroli wersji (GIT), dokumentacji;
 • Umiejętność przystępnej komunikacji treści technicznych;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego w mowie i piśmie.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w tworzeniu kreatywnych rozwiązań analitycznych pod kątem złożonych potrzeb biznesowych;
 • Znajomość przynajminej jednej domeny biznesowej (finanse, produkcja, media, etc.);
 • Znajomość platform analitycznych (Databricks, MS Fabrcis, etc.)
 • Znajomość narzędzi służących do przetwarzania dużych zbiorów danych (Apache Spark);
 • Doświadczenie w przynajmniej jednej dziedzinie związanej z głębokim uczeniem maszynowym (przetwarzanie tekstu, dźwięku lub obrazów);
 • Doświadczenie w tworzeniu prostych web-owych interfejsów i serwisów (HTML, FastAPI, Plotly, Streamlit);

Twoja przyszła rola:

 • Projektowanie i implementacja rozwiązań wykorzystujących uczenie maszynowe we współpracy ze stroną biznesową;
 • Udział w zaawansowanych projektach Data Science w zakresie:
 • - Oceny możliwości w oparciu o artykuły naukowe i publikacje - Prototypowania rozwiązań
 • - Wdrażania i utrzymania komponentów analitycznych
 • Ewaluacja nowych technologii, bibliotek, podejść oraz proponowanie innowacyjnych rozwiązań;
 • Mentoring młodszych członków zespołu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji merytorycznych oraz współpracy projektowej.

To oferujemy:

 • Wsparcie merytoryczne i finansowe w zdobyciu uznanych kwalifikacji i certyfikatów

 • EY Badges – globalna certyfikacja Twoich kompetencji i możliwość zdobycia tytułu MBA renomowanej uczelni Hult University

 • Career Counselor - profesjonalny, indywidualny doradca w zakresie budowania i rozwoju kariery

 • Innovate EY – unikalne programy, w ramach których możesz stworzyć własny start-up, korzystając z naszego know-how i finansowania

 • Platforma psychoedukacyjna – pakiet bezpłatnych konsultacji ze specjalistami z szerokiego zakresu zdrowia psychicznego i rozwoju osobistego oraz dostęp do aktywności edukacyjnych

 • Wygodny, hybrydowy model pracy uwzględniający Twoje potrzeby w zakresie czasu i miejsca jej wykonywania

 • Program benefitów oferujący m.in. prywatną opiekę zdrowotną z dodatkowymi badaniami profilaktycznymi, ubezpieczenie na życie, bilety, sporty zespołowe, platformę do nauki języków obcych, karty sportowe i wiele innych (dostępnych online i offline)

O EY Polska

Jesteśmy globalną firmą doradczą - pomagamy przedsiębiorcom, organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój potencjał. Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

Zatrudniamy ponad 390 000 wyjątkowych ludzi w ponad 150 krajach na świecie. W Polsce jest nas ponad 7000, pracujemy w: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu.

Codziennie tworzymy razem niesamowite rzeczy. Mamy ludzi, ścieżkę rozwoju i szkolenia, dzięki którym będziesz się szybko rozwijać, zdobywając doświadczenie na kolejnych projektach.

Dbamy o środowisko – nie tylko biznesowe. EY ogłosił - jako pierwsza firma z „wielkiej czwórki” - plan redukcji emisji dwutlenku węgla, tak by osiągnąć cel zerowej emisji netto w 2025 roku. W ramach realizacji założonego planu, zmniejszyliśmy swoją globalną emisję gazów cieplarnianych w roku fiskalnym 2023 o 43% w stosunku do roku bazowego 2019.

EY jest pracodawcą równych szans, doceniamy oraz promujemy różnorodność w zakresie wiedzy i doświadczenia naszej społeczności. Prowadzimy program "Poziom Wyżej bez Barier", który wspiera pracowników z niepełnosprawnościami w realizacji ich ambicji i marzeń związanych z rozwojem zawodowym.

EY zapewnia wszystkim kandydatom jednakowe szanse w procesie rekrutacji, niezależnie od płci, wieku, rasy, wyznania, orientacji seksualnej, pochodzenia, niepełnosprawności lub jakiejkolwiek innej prawnie chronionej podstawy, zgodnie z obowiązującym prawem.